Translation of Gustaf Lindstrom's 1868 Census Record

From FamilyTree
Jump to: navigation, search
Namn Födetse (Origin) Äktenskap (Marriage) Koppor. (Smallpox) Flyttad (Moved) Inflyttningsattestens nr (In-migration certificate number) Död Läser (Reads) Förstår (Understands) 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 Fräjd och särskilda anteckningar (special notes) Flyttat (Moved To) Utflyttningsattestens nr. (Out-migration certificate number)
År. (Date) Ort (Place) Gift. (Married) Enkling et. Enka (Widowed) Frân (From) År. (Date) Innantill (Literate) Luthers Kafeches (Catechism) Furklaringen (Explanation?) F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. Place Date
Gustaf Lindström 12/10/1843 Täby 1 Vaccinated Frösunda Oct 24, 1866 20 Wallentuna Oct 24, 1868 34 (or 24?)
Hustru (wife)
Johanna Christina Carlsdotter
6/29/1841 Fliseryd 1 Vaccinated 22
Son Carl Gustaf Lindström 1/21/1868 Wada
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox