Translation of Gustaf Lindstrom's 1866 Census Record

From FamilyTree
Jump to: navigation, search
Namn Födetse (Birth) Äktenskap (Marriage) Koppor. (Smallpox) Flyttad (Moved) Inflyttningsattestens nr (In-migration certificate number) Död Läser (Reads) Förstår (Understands) 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 Fräjd och särskilda anteckningar (special notes) Flyttat (Moved To) Utflyttningsattestens nr. (Out-migration certificate number)
År. (Date) Ort (Place) Gift. (Married) Enkling et. Enka (Widowed) Frân (From) År. (Date) Innantill (Literate) Luthers Kafeches (Catechism) Furklaringen (Explanation?) F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. Place Date
Piga (Maid) Johanna Christina Carlsdotter Jun 29, 1841 Fliseryd Vaccinated Frösunda (in Vallentuna) Oct 24, 1866 22 k/h k/h k/h Nov 22
(Son) Carl Gustaf Lindström Jan 21, 1868 Wada
Dräng (Farmhand) Gustaf Lindström Dec 10, 1843 Täby Vaccinated Frösunda Oct 24, 1866 20 Nov 11
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox